Hur avanmäler jag mig från nyhetsbrevet?

I slutet av nyhetsbrevet finns en länk till att göra en avanmälan av våra nyhetsbrev.