Är ni godkända för hantering av livsmedel?

Vi är registrerade hos Miljöförvaltningen, livsmedelskontrollen för hantering och försäljning av livsmedel.