Amerikanskt Godis

Surf Tvättkapslar - Herbal Extract 30st

30469
99 kr
Slut i lager

Finns i lager: Slut i lager

Beskrivning

Innehåller 30st allt-i-ett tvättkapslar

Jämförspris: 3,3kr/tvätt

Ingredienser

Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras utom räckhåll från barn.

Förändringar i produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på originalförpackningen. Vid frågor kontakta vår kundtjänst.