Vi på USAGODIS.SE värnar om din personliga integritet. Uppgifterna du lämnar om dig själv användast endast internt. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

  • Dina uppgifter lagras tryggt och säkert
  • Dina uppgifter säljs inte vidare till 3e-part
  • Vi lämnar inte ut dina uppgifter till obehörig